Toegangsbeheer voor de havens van de toekomst.

Een succesvol partnerschap met Alfapass

Kristof codeert het Alfapass login scherm
Klant

Alfapass

Diensten

Backend Development

Frontend Development

Cloud Services

In samenwerking met
Codrigo logo

Alfapass is dé autoriteit binnen de havens van Antwerpen en Zeebrugge voor registratie en toegangscontrole.

De klanten van Alfapass zijn hoofdzakelijk transportbedrijven gelegen over de hele wereld. Ze hebben dagelijks toegang nodig tot specifieke beveiligde zones binnen de haven. Daarvoor komen ze terecht bij Alfapass.

Tot voor kort werd er gebruik gemaakt van hun erg betrouwbaar maar verouderd 1.0 platform om enerzijds een klantenportaal te voorzien, en anderzijds een management office om het beheer van al de flows en toegangen te beheren.

Door de exponentiële groei de laatste jaren van smart devices en cloud technologieën was het voor Alfapass overduidelijk dat hun 1.0 platform naar “the next level” getrokken moest worden, om ook hier nieuwe business uitdagingen te kunnen realiseren.

Een havenarbeider bedient een mobiel toestel

Samen en doordacht ontwikkelen aan een product van de toekomst, is samen verantwoordelijkheden delen

Om hen bij deze enorme stap bij te staan, deed Alfapass beroep op Bewire/Codrigo, dit om een betrouwbare partner te hebben die hun op een agile manier dit nieuwe platform kon helpen realiseren.

Vanuit Bewire/Codrigo werd er een team van verschillende ontwikkelaars samengesteld, onder leiding van een ervaren agile coach die de brug zou vormen tussen de product owners en de ontwikkelaars.

Ondertussen werd er samen met Alfapass een roadmap uitgestippeld om hieruit prioritisering van business vereisten in kaart te brengen, en zo tot verschillende Minimum Viable Products (MVP’s) te komen.

Via deze manier van samenwerken konden we voor Alfapass de verantwoordelijkheden delen, en toch iedereen betrekken bij de ontwikkeling van dit grote platform.

Iedere 2 weken een nieuwe versie, klaar om ingezet en gebruikt te worden

Bij Bewire/Codrigo streven we er naar om na elke korte agile sprint/iteratie een volledig werkbaar product af te leveren, en dit was bij Alfapass niet anders. We maakten hierbij gebruik van het beste van 2 agile methodologieën, namelijk Scrumban (Scrum + Kanban).

Hiermee konden we fixed sprints definiëren aan de hand van de business requirements in de MVP terwijl we optimaal flow konden creëren aan de hand van Kanban technieken, en steeds efficiënter te werk gaan nadat we op regelmatige basis een retrospective meeting hadden doorlopen.

Voor elke sprint werden er inschattingen gemaakt door de ontwikkelaars gecoached door hun agile coach, wat ervoor zorgde dat na enkele iteraties voor 95% correcte inschattingen van de workload gemaakt konden worden.

Het vervolgens releasen van de werkbare versie gebeurde volledig automatisch via de continuous deployment pipelines die werden opgezet vanuit Bewire/Codrigo naar Alfapass.

Codrigo Jira Dashboard
Sfeerbeelden van de Haven van Antwerpen

Een succesvolle en transparante samenwerking als partners

Een samenwerking start met vertrouwen en een transparante communicatie over status en budget, iets waar wij énorm veel belang aan hechten. Dankzij de verschillende tools binnen Bewire/Codrigo konden we de status van het project en het budget erg makkelijk dagelijks opvolgen, zodat we bij een wekelijkse status meeting met Alfapass konden rapporteren waar we samen stonden, en waar we in een volgende release naartoe gingen.

Projecten van deze schaalgrootte kunnen enkel succesvol worden aangepakt door als partners te werk te gaan. Bewire/Codrigo en Alfapass hebben elk aspect van de samenwerking als partners
doorlopen om zo ook de input van alle stakeholders mee te kunnen nemen, en zo tot een optimale samenwerking te komen.

We kunnen zo een partnership enkel maar toejuichen, niet enkel hebben we voor Alfapass mee een platform ontwikkeld wat gebruikt zal worden door duizenden gebruikers, we hebben ook een groot stuk van onze know-how op technisch en agile niveau in de Alfapass organisatie kunnen uitrollen

Vanaf dag 1 hadden we samen een duidelijke visie over onze samenwerking, en werd er duidelijk afgelijnd wie welke verantwoordelijkheden tot een goed einde zou brengen

— Luca Filippone