Innovation Management

Het team overlegt in verband met innovation management

Digitale innovatie is een verzamelnaam voor een heleboel aspecten die uw bedrijf klaarstomen voor een toekomst vol nieuwe technologieën en trends op het vlak van IT en software. Samen bereiden we uw producten, diensten en bedrijfsprocessen voor aan de hand van een weldoordacht actieplan.

Daarbij is in de eerste instantie uw ‘Innovation Health‘ een belangrijke factor. Om te peilen naar uw strategische en operationele paraatheid leggen we ons onder andere toe op een doorlichting van uw bedrijfscultuur, innovatieve doelstellingen, de opportuniteiten binnen uw sector en uw huidige innovatie proces.

Daarna geven we u handvaten om samen of apart volgende stappen te ondernemen in uw innovatietraject. Door gebruik te maken van Product Design, Design Thinking en zich toe te spitsen op Business Modelling tekenen onze innovatie architecten de lijnen uit van de digitale toekomst van uw onderneming.

Om uw nieuwe bedrijfsprocessen bij te sturen en de innovatieve mindset levendig te houden binnen uw bedrijf kan u beroep doen op een Innovation Program Coach. Deze sleutelfiguur houdt recente ontwikkelingen binnen uw sector in het oog en zoekt manieren om deze op een relevante en haalbare manier te implementeren in uw bedrijf.

Ons Innovation Program Management zorgt er dus op die manier voor dat uw innovatieroutes up to date blijven. En dat uw werknemers geïnformeerd en gesensibiliseerd worden in verband met veranderingen en technologische vernieuwing.

Wilt u te weten komen welke nieuwe technologieën, businessmodellen en innovatiemethodes er op de markt zijn? Dan raden we u aan om uzelf en uw medewerkers onder te dompelen in één van onze workshops of trainingen.

Is uw team technisch aangelegd en wilt u hen in de praktijk kennis laten maken met Blockchain of AI? Zou u graag aan de hand van een gepersonaliseerde workshop uw eerste stappen zetten in de richting van een innovatiebeleid binnen uw bedrijf?

Contacteer ons gerust, dan bekijken samen met u welke formule voor u en uw werknemers interessant kan zijn.