23/05/2023

ISO 9001: hét wereldwijde label voor kwaliteitsmanagement en een must bij Bewire

Auteur

Standard Bewire avatarCharlotte Portael

Kwaliteit boven kwantiteit. Cliché, but true. Ook bij Bewire. Onze intuïtie, ervaring en kennis is key om kwaliteit te garanderen, maar wat als je dat ook kan omzetten in een certificaat? Dan doen wij dat! Ontdek de ins & outs van Bewire als kwaliteitslabel, aka ISO 9001, in deze blog!

Wat is ISO 9001?

First things first. ISO staat voor International Standardization Organisation.

ISO 9001 is de wereldwijde norm voor kwaliteitsmanagement en hanteert de ‘Plan – Do – Check – Act’ cyclus. Kort gezegd: het continu verbeteren van je organisatie.

Kwaliteitsmanagement komt in alle aspecten van je organisatie terug: van sollicitatie en onboarding tot sales, HR, communicatie, klachtenmanagement… Bovendien is het een belangrijke maatstaf voor betrouwbaarheid. Een ISO 9001 certificatie baseert zich op 8 managementprincipes:

iso 9001 stempel
 1. Leiderschap
 2. Klantgerichtheid
 3. Procesaanpak
 4. Systeemaanpak van het management
 5. Betrokkenheid van het personeel
 6. Feitelijke benadering van de besluitvorming
 7. Continu verbeteren
 8. Wederzijdse voordelige relaties met leveranciers

Hoe behaal je een ISO 9001 certificaat?

Een ISO 9001 certificaat behaal je – simpelweg – door te voldoen aan alle eisen in het kwaliteitsmanagementsysteem. Er wordt zowel een interne als externe audit gehouden.

Bewire behaalde al meermaals het ISO 9001 certificaat, en werd ook al geauditeerd voor een groepscertificaat, waartoe alle deelbedrijven bijdragen.

Waarom zet Bewire in op deze certificatie?

Excellence is niet voor niets één van de 5 kernwaarden van Bewire. En zoals steeds hanteren we het principe: Measure, analyze, improve. In dit geval is de procedure om zo’n certificaat te behalen de ideale manier om alles nog eens in kaart te brengen én te verbeteren waar nodig.

Daarnaast is ‘bewijsmateriaal‘ voor heel wat klanten en sollicitanten nog steeds een belangrijke maatstaf, en daar luisteren we graag naar. Zo zijn we ook een Great Place To Work en Best Workplace.

Wat maakt dat Bewire ISO 9001 gecertificeerd is?

Op elk van de 8 managementsprincipes heeft ook Bewire een antwoord. Of hoe we ons onderscheiden.

#1 Leiderschap

Leiders heten bij Bewire coördinatoren, omdat ze meer doen dan enkel leiding geven. In dat leiderschap worden ze gecoacht op verschillende manieren, van interactieve trainingen tot formele directiebeoordelingsmeetings.

#2 Klantgerichtheid

Aan de hand van een jaarlijkse klantentevredenheidsenquête polsen we naar de mening van onze klanten over de prestaties van consultants en het contact met de organisatie.

#3 Procesaanpak

Alle processen, op Bewire- of deelbedrijfniveau, worden uitvoerig beschreven in een systeem om ervoor te zorgen dat er geen discussie bestaat en transparantie te garanderen.

#4 Systeemaanpak van het management

Het management gaat voor een systematische aanpak door elkaar te coachen en bij te sturen. Er wordt zoveel mogelijk ingezet op het volgen van een eenduidige strategie.

#5 Betrokkenheid van het personeel

Medewerkers bij Bewire worden van vóór de start betrokken bij de organisatie: van een pre-boardingmodule tot opleidingen, inspraak en opvolgmomenten.

#6 Feitelijke benadering van de besluitvorming

Hoewel definitieve knopen worden doorgehakt door de managing partners en coördinatoren, heeft iedereen inspraak in de besluitvorming. M.a.w., we gaan voor een horizontale structuur pur sang.

#7 Continu verbeteren

We hanteren het principe ‘Measure, analyze, improve’ Door middel van enquêtes, (in)formele gesprekken en audits houden we de vinger aan de pols en streven we continu naar beter.

#8 Wederzijds voordelige relaties met leveranciers

Leveranciers worden jaarlijks geëvalueerd op basis van prijs, samenwerking, flexibiliteit… Stilstaan is immers achteruitgaan. Het doel? De best mogelijke situatie creëren voor beide partijen

En dan is er nog ISO 27001…

Er is meer dan ISO 9001. Zo is er ook ISO 27001, de ISO-norm voor informatiebeveiliging. En ook daar zetten we op in. Deze norm baseert zich op 3 informatieveiligheidsprincipes, namelijk:

 1. Confidentialiteit. Enkel de personen voor wie de informatie bedoeld is hebben er toegang toe.
 2. Integriteit. De volledigheid en juistheid van informatie.
 3. Beschikbaarheid. De informatie en informatiebeveiliging zijn beschikbaar op het moment dat ze nodig zijn. 

Meer weten over ISO 27001? Je leest er alles over in deze blog.